Điều khoản & Điều kiện

Điều khoản & Điều kiện


Điều 1. Áp dụng 

1.1 Đối với tất cả các sản phẩm do Arrow cung cấp và các đơn đặt hàng từ trang web, "www.arrowprint.vn," các điều kiện áp dụng:

 

1.3  Chấp nhận các yêu cầu hoặc đặt hàng,  xem như người mua chấp nhận các quy định trong mục  Điều khoản.

1.4 Người sử dụng có bất kỳ yêu cầu nào thêm trong Điều khoản và nếu có thỏa thuận thêm yêu cầu cho www.arrowprint.vn để thực hiện, các điều khoản thỏa thuận thêm có thể và cũng sẽ được quy định thông qua website  www.arrowprint.vn và các bên thứ ba khác.

Điều 2.

2.1  Sau khi người mua chấp nhận đặt hàng tại www.arrowprint.vn thì hợp đồng được kí kết.

2.2  www.arrowprint.vn được quyền từ chối đơn đặt hàng hoặc đính kèm một số điều kiện giao hàng, trừ khi quy định rõ ràng. Nếu một đơn đặt hàng không được chấp nhận,

Điều 3. Giá cả và thanh toán

3.1 Tất cả các ưu đãi đều không được chấp thuận thông qua www.arrowprint.vn. Ưu đãi được cung cấp tùy vào tình trạng sẵn có của sản phẩm. www.arrowprint.vn bảo lưu quyền thay đổi giá, đặc biệt khi cần thiết trên cơ sở các quy định (hợp pháp).

3.2 Tất cả giá đều chưa bao gồm thuế GTGT - trừ khi có quy định khác.

3.3 Tất cả giá cả có thể thay đổi.

Điều 4. Vận chuyển

4.1 Thời gian giao hàng được hiển thị trên  www.arrowprint.vn  . Nếu giao hàng chậm 1-2 ngày so với thời gian hiển thị trên www.arrowprint.vn  thì khách hàng không có quyền đòi bồi thường cũng như hủy bỏ đơn hàng hoặc chấm dứt hợp đồng. Trong trường hợp nếu giao hàng quá chậm trễ so với thời gian quy định thì khách hàng có thể hủy bỏ đơn đặt hàng hoặc chấm dứt hợp đồng nếu cần thiết.

Điều 5: Đổi trả hàng

5.1  Tất cả các sản phẩm không đúng theo tiêu chuẩn có thể được trả lại bởi người mua trong vòng 7 ngày kể từ ngày nhận hàng, để được hoàn tiền. Tuy nhiên các sản phẩm này phải còn nguyên vẹn, không bị trày xướt.

5.2 Đối với các sản phẩm Tùy Chọn, Người mua có nghĩa vụ kiểm tra xem các sản phẩm có đáp ứng đúng theo yêu cầu của  đơn đặt hàng hay không. Nếu người mua thấy sản phẩm không đáp ứng được đúng theo yêu cầu đơn đặt hàng, người mua sẽ liên hệ với www.arrowprint.vn càng sớm càng tốt và trong vòng ba (3) ngày kể từ ngày giao hàng,

5.3 Nếu khách hàng chứng minh  được sản phẩm không đúng quy cách khi đặt hàng trên trang web thì www.arrowprint.vn  chấp nhận các sản phẩm này sẽ được trả lại hoặc thay thế bằng sản phẩm mới hoặc hoàn lại cho khách hàng số tiền đã thanh toán theo hóa đơn. Trong trường hợp này, www.arrowprint.vn chịu trách nhiệm về chi phí vận chuyển.

5.4  Nếu người mua trả lại hàng, cần phải thực hiện các bước sau đây:

Gửi e-mail cho  qc@arrowqc.com  về lô hàng cần trả lại

LƯU Ý: Trong email khách hàng nhớ để số lượng đơn hàng và email nhận hàng hoặc số điện thoại người nhận đơn hàng.

Đóng gói hàng lại để tránh thiệt hại.

 

Điều 6, Sở hữu

6.1 Khách hàng được quyền sở hữu các sản phẩm khi khách hàng đã đáp ứng tất cả các điều khoản của  www.arrowprint.vn và thanh toán 100 phần trăm

 số tiền trên hóa đơn.

Điều 7. Thông tin và bằng chứng

7.1  Đối với những hiểu lầm, chậm trễ trong việc chuyển đơn đặt hàng,  thông báo kết quả từ việc sử dụng Internet hoặc bất kỳ phương tiện truyền thông khác giữa người mua và www.arrowprint.vn  hoặc giữa www.arrowprint.vn  và những người khác thì www.arrowprint.vn không chịu trách nhiệm trừ khi www.arrowprint.vn cố ý hoặc cẩu thả .

Mục 8. Bất khả kháng

8.2 Bất khả kháng được định nghĩa là bất kỳ sự cố nào có thể được quy cho www.arrowprint.vn chẳng hạn như trong các vấn đề kỹ thuật / điều hành hoặc lỗi của bên thứ ba là nhà cung cấp dịch vụ hoặc công ty thẻ tín dụng. Điều này là do www.arrowprint.vn không có lỗi và theo luật,

Điều 9. Sở hữu trí tuệ và sở hữu công nghiệp

9.1 Người mua phải tôn trọng vô điều kiện, tất cả các quyền sở hữu trí tuệ và sở hữu công nghiệp như bản quyền, có trên các sản phẩm do www.arrowprint.vn cung cấp

9.2 www.arrowprint.vn không đảm bảo rằng các sản phẩm được cung cấp cho Người mua không vi phạm bất kỳ tài sản trí tuệ và / hoặc sở hữu công nghiệp nào của bên thứ ba.

 

Điều 10. Các điều khoản khác

10.1 Nếu www.arrowprint.vn, trong bất kỳ khoảng thời gian nào, không đi chệch khỏi các Điều khoản này,

10.2 Nếu một hoặc nhiều hạng mục của các Điều khoản này hoặc bất kỳ thỏa thuận nào khác với www.arrowprint.vn vi phạm pháp luật, điều khoản có liên quan sẽ mất hiệu lực và www.arrowprint.vn sẽ thay thế nó bằng một điều kiện hợp pháp mới.

10.3 www.arrowprint.vn có thẩm quyền trong việc thực hiện lệnh đặt hàng của Bên Mua để sử dụng bên thứ ba.

 

Điều 11. Pháp luật và thẩm quyền áp dụng

11.1 Tất cả các quyền, nghĩa vụ, ưu đãi, đơn đặt hàng và thỏa thuận áp dụng các Điều kiện này, bao gồm các Điều khoản này, chỉ áp dụng pháp luật Việt Nam.

11.2 Theo Luật pháp quy định, tất cả các tranh chấp giữa Người mua và www.arrowprint.vn không cần đưa ra cho tòa án có thẩm quyền tại Thành phố Hồ Chí Minh.

  • 11.3 www.arrowprint.vn là một phần của Công Ty TNHH MTV Quảng Cáo Mũi Tên

(Arrow Advertising Co. LTD)

© 2016 - 2023 Arrowprint - Licensed by SEDU Internet